Farligt förbjuda förnekelse

2
301
Svar: Nej, nej, ja

Det är lockande att förbjuda obehagliga åsikter. Nu vill justitieminister Morgan Johansson (S) göra det olagligt att förneka Förintelsen. Och ETC:s chefredaktör tycker att det är en bra idé. Men är det verkligen det?


Text: Jan Nyberg (frilansskribent i Luleå)


Yttrandefrihet betyder inte bara att alla har rätt att framföra åsikter som anses bra eller rimliga. Nej, friheten gäller framför allt att få yttra åsikter som andra upplever som korkade, orimliga eller till och med djupt motbjudande. Det är till exempel tillåtet att kalla rika för smarta och fattiga för dumma och påstå att ju större inkomstskillnaderna är, desto bättre för samhället.

Men det finns gränser för yttrandefriheten. I Sverige kan man dömas för hets mot folkgrupp om man yttrar sig rasistiskt eller förödmjukande mot en utpekad grupp. En person som på sin blogg lade upp en text som hävdade att vita är intelligentare än svarta dömdes i tingsrätten till 40 dagsböter och villkorlig dom.

Men domstolarnas krav är hårda. Ett av de mest kända fallen är när den svenska pingstpastorn Åke Green liknade homosexualitet vid en ”cancersvulst på hela samhällskroppen” 2003. Han dömdes för hets mot folkgrupp i tingsrätten, men friades i hovrätten och Högsta domstolen med hänvisning till den yttrandefrihet och religionsfrihet som garanteras av Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. I samband med rättegångarna minns jag att den gode pressombudsmannen Olle Stenholm, alltför tidigt bortgången, betonade betydelsen av öpn debatt om Greens tilltag snarare än juridiska domar.

I Tyskland har det länge varit olagligt att ifrågasätta Förintelsen och dess omfattning. Mot den historiska bakgrunden kan det möjligen vara begripligt, men klokt är det inte. Det innebär exempelvis att historiker som vill forska om Förintelsens offer redan på förhand vet att svaret måste bli sju miljoner döda. Inte sex eller åtta. Sådana lagar ska inte ett demokratiskt kunskapssamhälle ha.
När Sveriges justitieminister nu vill införa ett liknande åsiktsförbud inställer sig några följdfrågor. Varför ska förbudet bara gälla Förintelsen? Varför inte också övriga miljontals massmord, såsom Stalins utrensningar på 1930-talet och Indonesiens 1965–66 med stöd av USA? Eller de europeiska kolonialmakternas folkmord i Amerika, Afrika och Asien? Vore det inte lockande, Morgan Johansson, att döma även den som ifrågasätter folkmordet på Armenierna 1915?

I Godmorgon världen, P 1, den 18/4 fick en panel frågan om förbud mot att förneka Förintelsen var en god idé. De två liberala ledarskribenterna svarade bestämt nej, då en försvagning av yttrandefrihetsgrundlagen kan leda till ”ett sluttande plan” med fler förbud. Men den rödgröna tidningen ETC:s chefredaktör Andreas Gustavsson gav oväntat stöd åt ett åsiktsförbud! Jag skrev direkt några rader till chefredaktören, men fick aldrig svar.

I nyhetsmagasinet ETC den 23/4 intervjuas dock tre personer som alla argumenterar tydligt emot ett åsiktsförbud. Hoppas att den ”panelen” ska ses som en tillnyktring av ETC:s linje i frågan om svensk yttrandefrihet.

ANNONS

2 KOMMENTARER

  1. Tidningen ETC har jag inget som helst förtroende för. Numera läser jag den inte ens. Den är bara ännu en flummig PK-blaska.

  2. Det här ökar inte förtroendet för ETC, som är lika servil mot makten som public service, tv4 och de stora drakarna: Presstödsnämnden kräver tre av ETCs tidningar på totalt 8,4 miljoner kronor, eftersom de har beviljats för högt presstöd. En granskning visar att antalet abonnemang som ETC uppgett till nämnden inte gick att matcha mot individuella beställningar och betalningar.

Välkommen med dina synpunkter!