”Kriget mot Assange är ett krig mot alla”

Reaktionerna på anklagelserna mot Assange för spioneri är häftiga och spridda över hela världen, inte minst i USA. John Pilger, undersökande journalist och Assanges landsman säger: ”Kriget mot Julian Assange är nu ett krig mot alla. Arton absurda anklagelser inklusive spionage skickar ett brännande meddelande till varenda journalist, varenda utgivare och förläggare… Den moderna fascismen lämnar sitt gömställe.”

0
639

The American Civil Liberties Union brännmärker anklagelserna som ”en extraordinär upptrappning av Trump-administrationens angrepp på journalistiken och skapar ett farligt prejudikat som kan användas mot alla nyhetsorganisationer som håller regeringen ansvarig genom att offentliggöra dess hemligheter”.

The Freedom of the Press Fundation beskrev anklagelserna som ”det allvarligaste och skrämmande hotet mot Första tillägget under 2000-talet”.  Första tillägget (till USA:s konstitution) hanterar yttrandefriheten.

Frågan ställs nu om alla andra icke-amerikanska journalister ska kunna åtalas och dömas, inte av sitt eget lands lagar och domstolar, utan av USA:s.

Greg Barns, rådgivare till Assange i Australien, sa att åtalet i USA mot WikiLeaks grundare var avsett att genomdriva USA:s inrikes lag extraterritoriellt. Det betyder att ”vem som än offentliggör information som USA anser vara sekretessbelagd någonstans i världen” kan bli skottavla för USA:s regering.

Rubriken i franska tidningen Le Monde blev: ”Åtalen mot Julian Assange är oerhörda, skrämmande och ett slag mot pressfriheten.” Och i artikeln: För övrigt samarbetade The New York Times, The Guardian, Le Monde och Der Spiegel med WikiLeaks 2010 och publicerade de dokument som idag är grund för anklagelserna mot Julian Assange för spionage.

”Oavsett vad man anser om WikiLeaks eller Assange kan anklagelserna utifrån spionagelagen bara medföra att det går illa för pressfriheten i detta land”, bekräftar David Kaye, professor i juridik vid Irvineuniversitetet i Kalifornien och FN:s rapportör för främjande och skydd av åsikts- och yttrandefrihet för Le Monde.

Tidningen citerar också ett twitter av Edward Snowden: ”Justitiedepartementet har nu förklarat krig – inte mot WikiLeaks, utan mot själva journalistiken. Detta handlar inte om Julian Assange: Detta fall kommer att bestämma framtiden för media.

USA:s prestigefyllda tidning The New York Times har grundligt behandlat frågan; i en ledare 23 maj:

”Assange åtalad enligt spionerilagen vilket aktualiserar frågor i Första tillägget”

Därtill kommer utförliga redaktionella artiklar och insändare.

ANNONS