”Mäktiga nätverk har sluppit ansvar alltför länge”

1
1193

Nu ger sig mediekoncernen Shibsted in i debatten om de digitala mediejättarnas (Facebook, Twitter och YouTubes) ökande makt över medborgarnas tankar. ”De sociala nätverken undergräver demokratin genom spridning av lögnkampanjer och olagligt material. Det är därför hög tid för svenska politiker att tydliggöra nätverkens ansvar”, menar de genom Karin Pettersson och Raoul Grünthal i Shibstedägda SvD 2019-11-05

Det är intressant att dessa yttrandefrihetsfrågor i Sverige nu lyfts av Shibstedkoncernen. Deras ställning som dominerande medieföretag är hotad, vilket de i realiteten medger genom följande formuleringar i artikeln:

Det är inte av affärsnytta eller egenintresse som Schibsted engagerar sig i dessa frågor, som vi menar är större än oss själva. Internationellt sett ser vi tecken på att traditionella medier kan ”tjäna” på miljön i sociala medier, med fake news och propaganda. Det kan ge en skjuts åt digitala prenumerationer, och stärka kända varumärken. Men på lång sikt blir vi alla förlorare om demokratin försvagas.

Det sista är alltså en utveckling de inte vill tvingas in i. Istället efterlyser de en politisk styrning på nationell nivå:

En viktig grundprincip är att de lagar och regler som sätter gränser för yttrandefriheten även fortsättningsvis sätts och förvaltas på nationell nivå. Därmed måste också tillsynen över hur de sociala nätverken följer lagen ske på nationell nivå.

I Kina har man strikt kontroll över Internet och på de stora amerikanska globaljättarna. I Ryssland försöker man ta kontroll över Internet inom sina gränser genom ny lagstiftning. Flera länder inom EU har enligt artikeln planer på liknande åtgärder. Är detta något som kan bli ett försvar för vår yttrandefrihet eller omvänt? Det bör nu diskuteras.

ANNONS

1 KOMMENTAR

  1. Fake news omtalas som något nytt. Så är inte fallet. Rikstidningarna är grovt sett propagandaverktyg för den styrande makten och begränsar yttrandefriheten när politiska särintressen bör skyddas inom överbyggnaden. Det som utmärker rikstidningarna är att de som bensinstationer inhandlar sin produkt från samma leverantörer allihopa med små variationer, som politiskt inte har betydelse. Så debatten om fake news har en bredare bakgrund än vad som falskeligen anges i riksmedia, som försöker skörda moraliska poäng.