När politik och myndigheter smälter samman skapas en rättmätig misstro

0
1405

Bilden: Klipp ur GP på webben

Misstron mot Folkhälsomyndigheten är ett tecken i tiden då civilsamhället har smält samman med myndigheter, organisationer och politiken och bildat ett elitskikt med allt större avstånd till vanligt folk. Det är en fara för demokratin…

… skriver författaren Lars Åberg i GP

ANNONS