Nils Funcke: ”Försvagade yttrandefriheten kan få Sverige att falla undan”

11
824

“Ett femtontal länder utgör i dag säkerhetshot mot Sverige. Lika viktigt som att stärka det militära försvaret är det nu att upprusta skyddet för den fria åsiktsbildningen. Dessvärre har de två senaste revisionerna av yttrandefrihetsgrundlagarna lagt till nya blottor. Regeringen bör därför utreda hur grundlagarna kan återfå sin styrka, skriver Nils Funcke.”

Nils Funcke i DN 26 januari

ANNONS

11 KOMMENTARER

 1. Länkar man till DN eller annan Bonniermedia så försvinner anledningen att läsa. FiB/k halkar plötsligt ned i botten vad gäller relevans.

 2. Martin G!
  Inställningen att allt som står i DN m fl “Bonniermedia” inte bör läsas är mig helt främmande. Problemet med att många möts av en betalvägg får vi leva med.

 3. Utan att hava studerat hela Nils Funckes text i dess helhet, så blir jag konfunderad på den första raden: “Ett femtontal länder utgör ett säkerhetshot mot Sverige”.

  I mitt PK (politiskt korrekthet) – Sverige finns endast ett hot, vilket jag sedan barnsben fått intutat i hjärnan att endast Ryssland utgör ett hot mot Sverige. Och ju mer USA bombar samman nationer i nutid till stenåldern (utan el, kommunikationer, vattenförsörjning m m), så förstärks PK-Sverige (massmedia) om att enbart Ryssland är ett hot mot Sverige. Precis som om USA-imperialismen i allt sitt mördande av nationer under 1900-talet inte existerar.

  Vi svenskar (och vår politiska överhet i nutid) borde kanske skänka Ryssland stor tacksamhet, då dess heroiska folk fick Nazi-tyskland att bita i gräset.

  För övrigt var väl den tyska nationalsocialismen imperialistisk och inte nationalistisk. Ty, hade national-nazismen varit nationalistisk, så hade de ALDRIG startat militära krig mot andra nationer.

  Min ambition (min fredstanke) är att Sverige endast upprättar ett starkt kuppförsvar i det att skapa tillit till andra nationer. Ett kuppförsvar är begränsat till att inom vår nation Sverige upprätthålla demokratin. I och med kuppförsvar undanröjs all extern påverkan typ att samarbeta militärt med Nato eller EU eller Ryssland eller Tyskland eller Frankrike eller andra nationer. Ett kuppförsvar är detsamma som en fredsnation gentemot andra länder. Så enkel är min fredsambition! Kan det smitta av sig med fredsinitiativ till andra nationer att endast bejaka kuppförsvar?

 4. Det är inte enbart det faktum att du uppmuntrar folk att prenumerera på storvulen demagogi, vilket ger demagogerna presstöd, men du uppmuntrar även till den hjärnförsmutsning och konflikt i samhället, som leder till det problem som du och FiB/K vill (eller utger er för att vilja) motverka.

  Bonnier AB är dessutom en monopolistisk konkurrent som har tagit över tidningshyllorna nästan helt. De behöver inte ytterligare dominans med er hjälp genom länkningar till deras nät-publikationer.

  Jag har inga problem med att du redogör för innehållet och avslöjar deras repeterade lögner, men att öka deras läsarskara är väl knappast i ditt eget intresse, folkets eller i en varierad läsarkulturs intresse på något minsta vis? Eller? Hur då?

 5. Martin G!
  Att isolera oss helt från det etablerade mediesverige, alltså de som är anslutna till det pressetiska systemet och lever på olika skattesubventioner, är knappast vettigt. Många kloka saker kommer ur denna (delvis korrupta och ganska monoplistiska) verksamhet trots allt.

 6. Jag tycker, tvärtom att det mesta i fulmedia är fullkomligt lögnaktigt och dåligt att läsa.

  Migranter utan flyktingskäl kallas “flyktingar”, vuxna kallas för “barn” och mitt ibland dessa lögner kallas imperialistiska krigsförbrytelser för “insatser”.

  De korrupta politiker som höjer sina egna arvoden, sänker sina egna skatter och röstar för krigsförbrytelser och massdöd i krigen och i Medelhavet, framställs som medkännande och goda. Alternativen mörkas nästan totalt eller framställs som ondskan på olika lögnaktiga vis.

  Är det klokt? Nej. Det är INTE klokt. Man blir inte riktigt klok av att betrakta eländet, men dum i huvudet och röstar då följaktligen dumt.

  Varför ska FiB/k vara medbrottsling?

  ”Ett folk som väljer korrupta politiker, bedragare, tjuvar och förrädare är inte offer … men medbrottslingar”
  / George Orwell

  “A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims… but accomplices”
  / George Orwell

  Isolera har jag f ö inte sagt, men gärna analysera ett gratis ex. på biblioteket, återge lögnerna och avslöja dem, men jag tycker inte att man ska länka till dem på detta vis.

 7. Fråga till Martin: Vad exakt i Funckes artikel är det du betecknar som “lögner” att “avslöjas”?

 8. Berömvärt av webbred att framhärda i att, trots allt, vilja lyfta diskussionen om förutsättningarna för kampen för nationellt oberoende.

 9. @ Dennis Zackrisson
  Bonnier AB:s maktmonopol är grovt vilseledande. Nya initiativ mörkas, debatterna agenda-styrs och makten får allt fokus, framhävs som medkännande eller behjärtansvärd, medan vanligt folk som reagerar fullt mänskligt, andra kritiker, fredliga politiker som ex. Juholt, och granskare av makten hotas, jagas, drevas eller hängs ut. Hur “mediaetiskt” är det?

  Jag vare sig vill eller kan läsa artiklar i det omoraliska höger-DN:s nät, ej heller kommentera. Den gör mig spyfärdig. Högerpolitiken i tre decennier gör mig allt mer bekymrad över Sveriges framtid och dessutom allt mer fattig, precis som resten av folket (ca 90% enligt Credit Suisse och Lars Bern).

  Exakt hur DN ljuger varje dag har jag vid flera tillfällen avslöjat och det har lett till en helt egen meny-sida som heter “Sanning”, där olika former av lögner avslöjas, varav flera lögner är mycket vanliga i DN.

  Funcke och FiB/k kan givetvis fortsätta arbeta för det monopolkapitalistiska Bonnier AB, som står för extrem marknadskapitalism, rysshets, imperialism, etnisk rensning av Palestina och vilseledning, om ni vill det, men för mig vore det faktiskt bättre “mediaetik” att samarbeta med andra alternativa medier, som ex. FiB/k, Newsvoice, Global Politics, Proletären etc. ex. med RSS-feed eller utvalda länkar och intervjuer med varann, kanske skulle ni t o m granska makten lite mer?

  Kanske ger det inte samma mängd silvermynt att angriapa/bojkotta makten och dess allierade prästerskap? Kanske kommer man t o m kallas “kättare” eller “förnekare” då, eller utsättas för associationsskuld med maktens olika kontrollord? Kanske kommer man t o m mördas likt Palme, Lindh, eller “plötslig hjärtinfarkt” som Ulfkotte eller Rabani, som i min mening dog med utmärkta eftermälen. Absolut inget för maktens fega agenter som vill gå till historien som lort.

 10. Kampen för yttrandefriheten är en av FiB/Ks grundvalar. FiB/K bör givetvis uppmärksamma och följa och kommentera debatten i den frågan oavsett vilka media som publicerar artiklar i ämnet. Nils Funcke är mycket kunnig i ämnet. I denna artikel utgår han – måhända av taktiska skäl – från den hotbild som överheten prånglar ut, men det centrala i hans artikel är att han framhåller vikten av att upprusta skyddet för den fria åsiktsbildningen.

  “Insikten av betydelsen av strama och tydliga regler som kan ge utsatta regeringar råg i ryggen har eroderats. I stället för att stärka det vi kan kalla den andliga eller ideologiska beredskapen har yttrandefrihetsgrundlagarna tappats på en del av sin styrka.”
  “De två senaste revisionerna av yttrande­frihetsgrundlagarna 2015 och 2019 har adderat nya blottor till de gamla.”

  Det är vad vi bör diskutera, inte frågan om vilka media vi bör länka till. Här är några punkter i artikeln, som vi bör ta fasta på och driva vidare:

  • Möjligheterna att med stöd av grundlagarna avvisa utländska staters önskemål för att vidta repressiva åtgärder mot till exempel regimkritiker i exil i Sverige har försvagats.
  • Genom en ändring 2015 urholkades korrespondensskyddet.
  • Rester från 1800-talets indragningsmakt lever kvar i tryckfrihetsförordningen. Det är även i dag möjligt för staten att dra in utgivningsbevis i vissa fall när riket befinner sig i krig.
  • En öppning i grundlagen gör det möjligt att i lag begränsa utländska medborgares yttrandefrihet, till exempel undantag från meddelarfriheten eller rätt att vara utgivare för en periodisk skrift.
  • Yttrandefrihetsbrott i närradion kan inte bara leda till lagföring för det enskilda yttrandet utan också att sändningstillståndet dras in.
  • Det statliga tillsynsorganet för etermedierna, Granskningsnämnden för radio och tv, övervakar att verksamheterna följer vad som sägs i vanlig lag till exempel krav på demokratisk inriktning. Samt de villkor om bland annat saklighet och opartiskhet som regeringen och myndigheterna beslutar om i sändningstillstånden. Sådan begränsning och statlig tillsyn är främmande för den svenska tryckfrihetstraditionen.
  • Postbefordringsföretag kan vägra distribuera masskorsband på grund av deras innehåll.
  • Prövning av innehållet i medierna för att de ska få statligt stöd har införts med det nya mediestödet. Det har tidigare ansetts såväl olämpligt som oförenligt med grundlagens regler om etableringsfrihet. Regeringen har deklarerat att en innehållsprövning även ska införas när det gäller det traditionella presstödet.

 11. Tack för din reaktion, Martin! Jag förstår nu varför du inte diskuterar Funckes artikel i sak. Du har inte läst den och föredrar därför att tala om annat. Samtidigt söker du kidnappa den viktiga diskussionen om yttrande- och tryckfriheten i FiB/Ks spalter och vända den till allmänt rallarsvingande mot Bonniers. Därmed sällar du dig tyvärr till yttrandefrihetens dödgrävare och hamnar i knät på det av dig så hatade monopolkapitalet.

Välkommen med dina synpunkter!