Nya karolinska – ett svindlande totalhaveri.

0
1540

Skandalerna med Nya Karolinska sjukhusets handlar om groteska fördyringar av byggnader och utrustning. Men förutom det tillkommer ytterligare ett haveri. Den omöjliga nya organisationen, som strider mot all tillgänglig vetenskap och allt sunt yrkesförnuft.

Boston Consulting Group anlitades för att organisera det nya sjukhuset och fakturerade miljoner efter miljoner – utan specifikationer. Konseptet ”värdebaserad vård” infördes; beprövade sjukvårdsmetoder slopades. Klinikerna togs bort och vården fragmentiserades. Resultatet blev, förutom alla problem med byggnader och utrustning, skenande kostnader utom all kontroll och en organisatorisk katastrof.

Franz Smidek filmade ett opinionsmöte arrangerat av Vänsterpartiet Enskede, Farsta och Årsta den 21 januari 2020. Ta er tid och lyssna, det är det värt.

Del 1: Bakom skandalerna på Nya Karolinska, DN-journalisterna, Lisa Röstlund och Anna Gustafsson berättar om ett av sina avslöjanden och om sin bok Konsulterna.
Längd: ca 40 min

Del 2: Bakom skandalerna på Nya Karolinska, Jonas Lindberg, Vänsterpartiets sjukvårdspolitiske ledamot i Region Stockholm, ger sin syn på skandalerna.
Längd: ca 25 min

ANNONS