PRESSMEDDELANDE 2020-05-20

0
862

Ett tusental personer från skilda länder har hittills ställt sig bakom ett öppet brev om övergreppen mot Julian Assange. FN:s särskilde rapportör om tortyr, Nils Melzer, har lagt fram bevis för att Assange har utsatts för en psykologisk tortyr som har undergrävt hans hälsa. Han hävdar i en officiell rapport att Sverige bär ett delat ansvar. Den svenska regeringen har vägrat att besvara anklagelsen. Undertecknarna kräver ett svar utan dröjsmål. Arne Ruth har skickat uppropet till Utrikesdepartementet. Det bifogas här.

FN-rapportören riktar hård kritik mot Sverige

Melzer tolkar behandlingen av Julian Assange som en medveten signal om följderna för visselblåsare som utmanar supermakten USA. Som grund för sin kritik hänvisar han till förpliktelser i Konventionen mot tortyr (CAT) och mänskliga rättigheter (CCPR) som Sverige har undertecknat. Melzer hävdar:

  1. Sverige har ett medansvar för övergrepp mot Julian Assange
    ”Oavsett Assanges geografiska placering har Sverige en juridisk skyldighet att förhindra, åtala och straffa tortyr och övergrepp mot honom som har sitt upphov inom ramen för svenskt rättsväsende, inbegripet vad som kan rubriceras som ”försök”, ”medverkan” och ”deltagande” (Art 4 (1) CAT).)”
  2. Sverige har aktivt medverkat i allvarliga lagbrott
    ”Det finns bindande bevis för att svenska befattningshavare aktivt och medvetet har bidragit till den psykologiska tortyren eller annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning som har tillfogats Assange…”
    Anne Ramberg, f.d. generalsekreterare i Sveriges advokatsamfund, har i sin blogg 14 april 2019 framhållit Julian Assanges betydelse för ”yttrandefrihet och rättsstatliga principer. Det handlar ytterst om rätten och den moraliska skyldigheten att avslöja krigsbrott. Det gjorde Assange och Wikileaks. Avslöjandena om USA:s övergrepp var nödvändiga och synnerligen angelägna.”

För kampanjen ”Set Julian Free!” www.setjulianfree.org
Arne Ruth (Stockholm) John Y. Jones (Oslo)

Uppropets undertecknare kräver

att Julian Assange omedelbart frisläpps och säkras asyl och garanti mot utlämning till USA öppen undersökning av varför det svenska ärendet mot Assange har sträckts ut i tid öppen redovisning av samarbete mellan svensk och brittisk polis
att eventuella överträdelser mot Julian Assange som orsakats av svenska befattningshavare ska regleras och kompenseras
att Sverige, som har ratificerat FN:s tortyrkonvention, ska uppfylla sin skyldighet att ta FN och FN:s rapporter på allvar och besvara Nils Melzers brev till Utrikesdepartementet av 12 september.

Se full text och mer information på www.setjulianfree.org

Upprop och namnlista for de första 70 namnen bifogas. För full text, underskrifter och mer information och intervjuer, se www.setjulianfree.org. För frågor kontakta informationsansvarig John Y. Jones, jones@networkers.org eller +47 93039520

Bland svenska undertecknare återfinns Ronny Ambjörnsson, Maria-Pia Boëthius, Sven Britton, Kajsa Ekis Ekman, Etienne Glaser, Erik Göthe, K.G. Hammar, Hilda Hellwig, Sven Hirdman, Kerstin Hillgren, Torsten Jurell, Sven-Eric Liedman, Sigyn Meder, Jan Myrdal, Stina Oscarsson, Suzanne Osten, Carl Tham, Mikael Wiehe, Maj Wechselmann och Sven Wollter.
Bland undertecknare i andra länder återfinns Noam Chomsky (USA) Thomas Drake (USA) Johan Galtung (Norge) Eva Joly (Frankrike), Yong-bock Kim (Sydkorea), Norman Solomon (USA), Kjersti Löken Stavrum (Norge), John Pilger (Storbritannien), Harald Stanghelle (Norge) och Günter Wallraff (Tyskland).

ANNONS