Sigyn Meder: Sanningen om Julian Assange måste ut till folket!

Tal av Sigyn Meder 12 oktober 2019 vid möte om hoten mot yttrandefriheten i Stockholm. Arrangörer var Folket i Bild/Kulturfronts Stockholmavdelning och FIB-juristerna. Huvudbudskapet kan sammanfattas som: Vi måste kämpa för Julian Assanges liv och för allas vår rätt att tala och skriva.

0
1865
Sigyn Meder talar (vid ett tidigare tillfälle)

Hon inleder med ett citat från Julian Assange själv…

”Tack för att ni kämpar för mig. Jag är för närvarande på ett mycket mörkt ställe. Lys upp natten för mig, ända till segern!”

… och fortsätter:

John Shipton, J Assanges far. (Foto: C Lundgren – FiB/K)

Några av oss hörde för två veckor sedan John Shipton, Julian Assanges pappa, berätta om sin son svårt sjuk, kanske döende, avmagrad och tärd, som sedan 2012 knappt sett dagens ljus. Han sitter i värsta möjliga högriskfängelse – där mördare och terrorister hålls fängslade – för vad?

Han anklagas för att ha brutit mot ett ynkligt borgensstraff. 50 veckor blev straffet. 22 september hade Julian suttit av dessa veckor, men släpptes ändå inte. Nu hette det att han skulle fortsätta i högriskfängelset tills domstolsförhandlingen om utvisning till USA ska äga rum i februari 2019.

Det är i realiteten en dödsdom eller snarare medvetet mord. Julian får inte den sjukvård han behöver och får okända droger. Han är isolerad, kan ta emot två sociala besök à två timmar per månad, har inte dator eller tillgång till sin dokumentation.

Julians pappa vill rädda sin son och väcka allas våra samveten om vad som står på spel. Julian Assange, Chelsea Manning och Edward Snowden är hjältar. De sätter sina liv på spel för att vi ska veta vad maktens representanter helst vill dölja. De 100.000-tals dokument Chelsea Manning sände till Wikileaks har en sprängkraft som USA vill stoppa! Det är våra demokratiska rättigheter att veta vad som sker i våra namn som står på spel.

Som arméanalytiker hade Chelsea Manning tillgång till hemliga dokument. När hon såg uppenbara bevis för USA:s krigsbrott i Irak och Afghanistan, kollektiv bestraffning, massbombningar, utomrättsliga mord, tortyr och mycket mer, hade hon inte samvete att bara fortsätta som om inget hänt. Hon skickade dokumenten till Wikileaks och Julian Assange kunde som journalist och förläggare se till att dessa dokument publicerades.

”Collateral murder” blev viralt och publiceringen i kända tidningar som The Guardian, New York Times, Der Spiegel av dokument gjorde Julian Assange till en efterfrågad ikon och medarbetare. Julian Assange har mottagit åtminstone 18 förtjänstfulla priser för sitt journalistiska arbete. Men fortsatt framgång och stöd från media är inget USA eller deras medskyldiga kan tolerera.

Chelsea Manning dömdes i en militärrättegång till 35 års fängelse. Hon avtjänade 7 år under mycket svåra förhållanden. Hon frigavs när Obama avgick. Sedan över 6 månader sitter hon åter fängslad. Chelsea vägrar vittna mot Julian Assange i en spionrättegång och har dessutom bötfällts att betala 1000 dollar om dagen. Det är groteskt. Chelsea Manning visar prov på utomordentligt mod och visste att hon skulle fängslas igen på obestämd tid.

Edward Snowden som avslöjat den övervakning vi alla ständigt utsätts för och allt vi sänder elektroniskt, kan vänta sig rättegång i USA om han lämnar Ryssland. Snowdens bok: I allmänhetens tjänst har förtjänstfullt getts ut av Leopard förlag och samtidigt på 22 olika språk. Personligen reagerade jag dock på att Julian Assange och Chelsea Manning inte ens nämndes vid namn under releasekvällen.

Dessa journalister och visselblåsare har inte begått några brott. De har använt sin lagstadgade yttrandefrihet och sin rätt att publicera avslöjanden. Advokater har analyserat och funnit att First Amendment ger Wikileaks och media rätten att publicera hemligt material av allmänt intresse. Så länge journalisten inte är inblandad i ren stöld, gäller rätten att publicera. Journalister har rätt att motta stulet material.

Detta hävdade NYT när de publicerade ”the Pentagon Papers” och flera tidningar vann Pulizerpriser 2005 och 2014 för avslöjanden om NSA:s svepande övervakningsprogram som byggde på visselblåsarläckor. Exemplen är många. Det är ett väletablerat lagligt rättssystem som också ger rätten att skydda källor. Det gäller även Sverige.

Och en federal USA-domare, John G. Koeltl, fastställde i juli att Wikileaks följde lagen när man publicerade mejl från Demokraternas nationella kongress.

Att Julian Assange skulle konspirerat med Putin för att underminera valet 2016 och USA:s demokrati, har avvisats av U.S. District Court for the the Southern District of N.Y.

Om Julian Assange åtalas, drabbas alla medier. Ett exempel statueras som ska skrämma till tystnad. Självcensuren är redan effektiv! De tidningar som publicerade Wikileaksdokument och stor del av mainstream media publicerar istället lögner och förtal och en rent otäck karaktärsdemonisering.

Det faktum att USA åtalar Julian Assange, en australiensisk medborgare, är mycket allvarligt. Chris Hedges, prisbelönad journalist, varnar för det ”skrämmande prejudikat” som utövas när ”USA:s regering avser att gripa journalister som inte är USA-medborgare och som arbetar för publikationer som inte är baserade i USA […] och avser hämta dem till USA och ställa dem inför rätta för att de avslöjar imperiets brott.”

Carrie DeCell, juridiskt ombud, på Knight First Amendment Institute vid Columbiauniversitetet säger att åtalen ”riskerar att kyla ner journalistik” och säger att det är just den effekt USA:s regering vill åstadkomma.

Tidningar, media och politiker har villigt samverkat till att vända synen bort från USA:s krigsbrott, bort från de verkligt skyldiga, och avleda intresse och skriverier till det i Sverige nedlagda åtalet.

Italienska La Repubblica har i olika domstolar i London och i Australien åberopat Freedom of Information Act för att få ut dokument rörande Assanges fall. Det har tagit åratal och avvisats av domstolarna med undantag för ett fåtal dokument som fastställer att brittiska åklagarämbetet har drivit på för att Sverige inte ska släppa åtalet och inte heller förhöra Julian i London. FN:s United Nations Working Group on Arbitrary Detention (UNWGAD) har full rätt att hävda att Julian Assange hålls godtyckligt fängslad och ska friges.

Alfred de Zayas, FN:s tidigare oberoende expert på Mänskliga Rättigheter, stöder arbetsgruppen och säger att ”visselblåsare är nyckelförsvarare av Mänskliga Rättigheter i 20:e seklets hemlighetskultur, avtal bakom lyckta dörrar, desinformation och informationsbrist.”

Inget nytt åtal har väckts.

En tidigare isländsk inrikesminister och numer parlamentariker, Odmund Jonasson, berättar hur FBI ljög om anledningen för deras besök som sades gälla ett nära förestående angrepp på regeringens databaser. I själva verket kom FBI för att samla information om Wikileaks. FBI fick lämna landet med oförrättat ärende.

I London hölls 10 och 11 juli (2019) en stor Global konferens om mediefrihet, organiserad av Storbritanniens och Kanadas regeringar, med 60 ministrar närvarande. I media fick vi läsa stora artiklar om hur just dessa ansvariga för krigsbrott försvarar yttrandefriheten. Inte så långt där ifrån satt Julian Assange i Belmarshfängelset. Inte ett ord yttrades om Julian Assange och mediefriheten.

I norska Bergen hölls 22 augusti (2019) en konferens om ”Globala hot mot pressfriheten”. Är arresteringen av Julian Assange ett hot mot pressfriheten i världen, var en av frågorna. Bland arrangörerna märks norska the Courage Foundation som stöds av norska Pen och Fritt ord. Trots bred närvaro av nationella och internationella professorer och journalister, rådde tystnad i media om konferensen.

Aldous Huxleys dystopiska varning stämmer onekligen. ”Frihet kan inte grönska i ett land som permanent befinner sig i krig eller nära krig. Ständig kris rättfärdigar ständig kontroll av allt och alla av den centrala regeringens institutioner.”

Korrupta politiker, militärindustrikomplexet och korporativa intressen tjänar pengar på krig – men medborgarna ska inget få veta om vad det kostar dem i skattepengar. USA:s militärimperium kostar 32 miljoner dollar i timmen. USA betalar mer för kriget i Irak var femte sekund än vad genomsnittsamerikanen tjänar per ett år. Kriget mot terrorismen fyller detta syfte och samtidigt inskränks yttrandefriheten steg för steg i allas våra länder.

Sveriges roll är beklämmande när det gäller Assange och hur Sverige underordnas USA:s intressen. Utan diskussion skrevs värdlandsavtalet på och USA:s försvarsminister Mattis, behövde bara skicka ett uppfordrande brev till regeringen för att den skulle underlåta att skriva på FN:s konvention mot kärnvapen, som Sverige varit med att arbeta fram.

Ecuador, vars tidigare president Rafael Correa, gav Julian Assange asyl och skydd på Ecuadors ambassad, byttes ut mot Lenin Moreno, köpt av USA, av IMF-lån och bättre förbindelser med Storbritannien. Moreno fråntog Assange hans asylrätt och lät brittisk polis hämta honom från ambassaden.

Ola Bini, svensk programmerare i Ecuador, bekant med Assange, fängslades tre månader och Amnesty påtalar i starka ordalag att processen mot Bini, vidhäftas stora oegentligheter. Men nu stormar Ecuadors folk mot Lenin Moreno!

Australiens regering vägrar att agera för sin medborgare Assange och polisen utför räder mot journalister och beslagtar deras tekniska utrustning.

David Morales, som äger säkerhetsbolaget UC Global, med säte i Spanien, anställdes för att skydda Ecuadors ambassad. Bolaget har nyligen avslöjats för spioneri riktat mot Julian Assange och alla hans besökare ända in på toaletten. Han åtalas för att ha kränkt Julian Assanges rätt till privatliv och ha överlämnat allt material till USA. David Morales är fri mot borgen.

Nils Melzer, FN:s specielle rapportör om tortyr, har med två expertläkare besökt Julian Assange på Belmarshfängelset. Han fördömer behandlingen av Julian Assange och liknar den vid psykisk tortyr och han fördömer den oerhörda demoniseringen av Julian Assange.
Expertläkarna konstaterar att Julian lider av posttraumatisk stress. Han gör en grundlig och skakande rapport av Julian Assanges situation och om begångna oegentligheter. 500 svenska journalister fick möjlighet att intervjua Nils Melzer. Ingen tackade ja! Nils Melzers rapport kommer snart på svenska.

Anne Ramberg, som varit generalsekreterare i Sveriges advokatsamfund i nästan två decennier, tog tydlig ställning för Julian Assanges rätt att avslöja krigsbrott i sitt sommarprogram 2019 och hon konstaterade att förövarna till krigsbrott, går fria.

För få inom media, försvarar sanningen i denna sak. Sanningen måste ut till folket! Alternativa medier måste få större spridning och vi behöver en massrörelse och enhet på några punkter, även om vi skiljer oss på andra.

Kom med i Stödkommittén för Julian Assange!
Julian Assange och Chelsea Manning måste friges!
Julian Assange får inte utlämnas till USA!
Krigsbrott måste beivras!

ANNONS