FOLKET I BILD/KULTURFRONT

Tidningen är en politiskt oberoende tidskrift som startades 1972 och ägs och styrs av föreningen med samma namn. Tidningens och föreningens grundläggande paroller är:
  • Antiimperalism.
  • För en folkets kultur.
  • Försvarande av yttrande- och tryckfriheten.

Senaste numret: FiB/K nr 5/2024

I detta nummer skriver vi bland annat om protesterna mot DCA-avtalet; situationen i Gaza; "européer" a´la EU:s pr-folk och samarbetet inom Asean (Sydostasiatiska nationers förbund).
Omslagsfoto: Pie Blume

FiB/K kommer ut med tolv nummer per år, varav ett dubbelnummer, och har aldrig tagit emot statligt presstöd.