FOLKET I BILD/KULTURFRONT

Tidningen är en politiskt oberoende tidskrift som startades 1972 och ägs och styrs av föreningen med samma namn. Tidningens och föreningens grundläggande paroller är:
  • Antiimperalism.
  • För en folkets kultur.
  • Försvarande av yttrande- och tryckfriheten.

FiB/K - Sommarnumret 2024 

På 72 fullspäckade sidor skriver vi om alltifrån nyckelharpor till "Stockholmsmodellen" som skulle generera fler bostäder men blev en flopp och kollektivboendet Sällbo - ett boende över generationsgränserna. Vidare bjuder vi på två kapitel ur den tyske journalisten Patrik Baabs bok På båda sidor om fronten - Mina resor i Ukraina. Samt mycket, mycket mer förstås!
Omslagsfoto: Eva Wernlid

FiB/K kommer ut med tolv nummer per år, varav ett dubbelnummer, och har aldrig tagit emot statligt presstöd.