FOLKET I BILD/KULTURFRONT

Tidningen är en politiskt oberoende tidskrift som startades 1972 och ägs och styrs av föreningen med samma namn. Tidningens och föreningens grundläggande paroller är:
  • Antiimperalism.
  • För en folkets kultur.
  • Försvarande av yttrande- och tryckfriheten.
Tidningen kommer ut med tolv nummer per år, varav ett dubbelnummer, och har aldrig tagit emot statligt presstöd.

FiB/K NR 3-2024

I det senaste numret skriver vi bland annat om skenprocessen mot Julian Assange i februari, protesterna mot Israels krigsföring i Gaza, den nedlagda Nordstream-utredningen och kritiken mot Israels deltagande i ESC. Som alltid innehåller tidningen även lyrik, bokrecensioner samt in- och utrikesnyheter.
Nästa nummer kommer ut i mitten av april.

Obs! Årets stämmohandlingar finns här!