FOLKET I BILD/KULTURFRONT

Tidningen är en politiskt oberoende tidskrift som startades 1972 och ägs och styrs av föreningen med samma namn. Tidningens och föreningens grundläggande paroller är:
  • Antiimperalism.
  • För en folkets kultur.
  • Försvarande av yttrande- och tryckfriheten.
Här finns alla handlingar till årsstämman den 20 april.

FiB/K NR 4-2024

I detta nummer som har teater som tema skriver vi bland annat om ett antal fria kultur- och teatergrupper. Likaså visar vi ett axplock av bilder på den minst sagt mångsidige konstnären Torsten Jurells verk. Dessutom granskar vi de juridiska oklarheterna bakom DCA-avtalet och möter serietecknaren som under året ger ut Kommunistiska manifestet som seriealbum. 

FiB/K kommer ut med tolv nummer per år, varav ett dubbelnummer, och har aldrig tagit emot statligt presstöd.