BLI MEDLEM

Föreningen Folket i Bild/Kulturfront, samt tidningen med samma namn, vilar på tre grundstenar: för yttrande- och tryckfrihet, för en folkets kultur och antiimperialism. Medlem i föreningen kan du bli om du erkänner föreningens program  och stadgar  samt betalar årlig medlemsavgift. Vi välkomnar alla, oavsett partisympatier eller andra eventuella grupptillhörigheter.

 

Medlemsavgift enligt stämmobeslut 2020: 300 kronor

Betalas via: pg 704588-3 eller Swish 123 224 0356

Uppge namn, adress, telefonnummer och gärna mailadress då vi skickar ut material digitalt.